Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.07.2020 Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zławieś Wielka przeznaczonej do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym – dz. 426/1 położona w miejscowości Górsk Szczegóły
Akty prawne 30.07.2020 Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży pomieszczenia położonego przy ul. Topolowej 10 w miejscowości Górsk na działce o nr ewid. 58/28 (udział 1500/12753) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr T01T/00055450/9 w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 Zarządzenie nr 19/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Zławieś Wielka w 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 Zarządzenie nr 18/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie przyznania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 Zarządzenie nr 16/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyznania Klubowi „Uczniowski Klub Sportowy Trójka Górsk” dotacji celowej na wsparcie finansowe rozwoju i upowszechniania sportu na terenie Gminy Zławieś Wielka w 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 Zarządzenie nr 14/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosku klubu sportowego o udzielenie dotacji celowej Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 Zawiadomienie Wójta Gminy Zlawieś Wielka znak BD.6730.98.2020 z dnia 27.07.2020 r. Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2011 r. Szczegóły
Artykuł 24.07.2020 Sprawozdanie O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2020 Szczegóły
Akty prawne 24.07.2020 Uchwała nr XIX/155/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie poprzez utworzenie Szkoły Filialnej w Siemoniu Szczegóły
Akty prawne 24.07.2020 Uchwała nr XIX/154/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Siemoniu Szczegóły
Akty prawne 24.07.2020 Uchwała nr XIX/153/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie poprzez utworzenie Szkoły Filialnej w Siemoniu Szczegóły
Akty prawne 24.07.2020 Uchwała nr XIX/152/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/38/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Siemoniu Szczegóły
« 1 2 6 7 8 9 10 155 156 »