Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.07.2020 Uchwała nr XIX/151/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej na finansowanie w programie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły
Akty prawne 24.07.2020 Uchwała nr XIX/150/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 znajdującego się w budynku nr 51 posadowionym na dz. o nr ewid. 192/1 w miejscowości Toporzysko o powierzchni 55,00 m2 stanowiącej nieruchomość dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą TO1T/00042758/4 wraz z udziałem w gruncie oraz częściach wspólnych budynku wynoszącym 5500/46952 Szczegóły
Artykuł 24.07.2020 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.10.2020 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
Akty prawne 24.07.2020 Uchwała nr XIX/149/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 5506/17409 w nieruchomości położonej przy ul. Długiej 18 w miejscowości Rozgarty na działce o nr ewid. 110/6 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00135460/7 Szczegóły
Akty prawne 24.07.2020 Uchwała nr XIX/148/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Wspólnej 1B w miejscowości Przysiek obręb ewidencyjny Stary Toruń na działce o nr ewid. 273/41 (udział 746/6079) dla którego prowadzona jest księga wieczysta To1T/00047559/4 Szczegóły
Akty prawne 24.07.2020 Uchwała nr XIX/147/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 4/6 we współwłasności odrębnej własności lokalu położonego w budynku nr 11A m 14 zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 316/14 w miejscowości Siemoń, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.07.2020 Budowa sieci wod-kan na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 23.07.2020 Zarządzenie nr 39/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 23.07.2020 Uchwała nr XIX/146/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Cegielnik, Czarne Błoto, Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 23.07.2020 Uchwała nr XIX/145/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach Czarne Błoto oraz Górsk – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Akty prawne 23.07.2020 Uchwała nr XIX/144/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami: 249, 253-254 – położonych w miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Akty prawne 23.07.2020 Uchwała nr XIX/143/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Akty prawne 23.07.2020 Uchwała nr XIX/142/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków Szczegóły
Akty prawne 23.07.2020 Uchwała nr XIX/141/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2035 Szczegóły
Akty prawne 23.07.2020 Uchwała nr XIX/140/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś wielka na 2020 rok Szczegóły
« 1 2 7 8 9 10 11 155 156 »