Petycja z dnia 18.09.2018 r.

  1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach):
  2. Przedmiot petycji: Budowa drogi asfaltowej wraz z oświetleniem przy ul. Baśniowej w miejscowości Stary Toruń
  3. Data złożenia petycji: 02.10.2018 r.
  4. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 15.01.2019 r.
  5. Zasięgane opinie: brak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian