Petycja z dnia 28.05.2019 r.

  1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Szulc Efekt Sp. z o.o.
  2. Przedmiot petycji: zaplanowanie modernizacji parku maszynowego
  3. Data złożenia petycji: 28.05.2019 r.
  4. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 28.08.2019 r.
  5. Zasięgane opinie: 0

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian