Skład osobowy Rady Gminy Zławieś Wielka w kadencji 2014 -2018

Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Pawlikowski –  przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz: 14:00-16:00, Urząd Gminy sala nr 33 ; telefon: (56) 674-13-29

Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy

Małgorzata Wiśniewska

Janusz Fifielski

Gminy Członkowie Rady Gminy:

Teresa Balicka

Janusz Błędowski

Jerzy Dudzic

Aleksander Hamerla

Bogdan Pawłowski

Andrzej Pyzik

Józef Rassak

Sławomir Składanek

Czesława Walkowiak

Wioleta Warzocha

Artur Winogrodzki

Rafał Żelazek

Informacje

Rejestr zmian