Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki położonej w centralnej miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka

ZAPYTANIE OFERTOWE

zadanie 1: sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki położonej w centralnej miejscowości  Czarnowo – gmina Zławieś Wielka.

Obszar ww. działek o łącznej pow. ok. 0,6 ha zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XXIII/142/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian