Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka.

Zapytanie Ofertowe

zadanie 2: sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka.

Obszar ww. działek o łącznej pow. ok. 11 ha zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XXIV/151/2016 z dnia 19 października 2016 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian