Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Uchwała nr VII/66/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2032 17
Uchwała nr IX/77/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 sierpnia 2019 w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn. "Rajd rowerowy wraz z imprezą plenerową na obszarze Zakola Dolnej Wisły". 17
Uchwała nr IX/78/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 sierpnia 2019 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zławieś Wielka 17
Uchwała nr XIII/115/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Toruń 17
Uchwała nr XIV/119/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka w programie "Stop dla smogu 2020" 17
Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 17
Zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawiew sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Zławieś Wielka 17
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Sarniej w Rozgartach – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego 17
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obok krzyża ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku – gmina Zławieś Wielka 17
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zławieś Wielka Jana Surdyki 17
« 1 2 216 217 218 219 220 232 233 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>