Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 16
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 16
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru m. Błotka – gmina Zławieś Wielka 16
Uchwała nr XIX/151/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej na finansowanie w programie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka" 16
Chat 15
Uchwała nr III/23/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Cichoradz 15
Uchwała nr III/43/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia wójtowi realizacji zadania polegającego na złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 65/I/OA/3.4/2018/cz.2 - Gepard II. Dotacja w ramach programu priorytetowego GEPARD II - transport niskoemisyjny część 2) Strategia rozwoju elektromobilności 15
Uchwała nr VII/63/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok. 15
Uchwała nr XII/98/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 listopada 2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 15
Uchwała nr XIII/108/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zławieś Wielka na rok szkolny 2019/2020 15
« 1 2 218 219 220 221 222 232 233 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>