Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.16.2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. 14
Uchwała nr III/38/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Zławieś Mała 13
Uchwała nr III/39/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Zławieś Wielka 13
Uchwała nr X/80/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok. 13
Uchwała nr XI/95/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 października 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego do grunt położonego w miejscowości Górsk, gm. Zławieś Wielka na rzecz Skarbu Państwa. 13
Uchwała nr XII/100/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 listopada 2019 w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych w Gminie Zławieś Wielka, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach 13
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami 249, 253-254 - położonych w miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. 13
Uchwała nr XIII/110/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania Rodziny dla Gminy Zławieś WIelka na lata 2020-2022 13
Uchwała nr XIV/120/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału 4/6 we współwłasności odrębnej własności lokalu położonego w budynku 11A m. 14 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 316/14 w miejscowości Siemoń, gmina Zławieś Wielka. 13
Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złejwsi Wielkiej 13
« 1 2 221 222 223 224 225 232 233 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>