Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Petycje 15
Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2032 15
Uchwała nr XII/100/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 listopada 2019 w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych w Gminie Zławieś Wielka, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach 15
Uchwała nr XIII/106/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 r. 15
Uchwała nr XIV/120/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału 4/6 we współwłasności odrębnej własności lokalu położonego w budynku 11A m. 14 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 316/14 w miejscowości Siemoń, gmina Zławieś Wielka. 15
Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 114/6 w miejscowości Łążyn wraz z gruntem w trybie bezprzetargowym 15
Uchwała nr XIX/142/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków 15
Zarządzenie nr 39/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Zławieś Wielka 15
Uchwała nr XIX/148/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Wspólnej 1B w miejscowości Przysiek obręb ewidencyjny Stary Toruń na działce o nr ewid. 273/41 (udział 746/6079) dla którego prowadzona jest księga wieczysta To1T/00047559/4 15
Zarządzenie nr 39/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Zławieś Wielka 15
« 1 2 231 232 233 234 235 237 238 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>