Termin badania przydatności kandydatów do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku

Kolejny termin badania przydatności kandydatów do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku odbędzie się 13 i 21 lipca 2020 r. w godzinach ustalonych z sekretariatem szkoły.

Zakres badań kandydatów

Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Podczas badania oceniane będą:

  • prezentacja piosenki przygotowanej przez kandydata,
  • słuch melodyczny,
  • słuch harmoniczny,
  • wrażliwość na zmiany w muzyce,
  • poczucie rytmu,
  • pamięć muzyczna,
  • koordynacja ruchowa,
  • predyspozycje do nauki gry na instrumencie.

Informacje

Rejestr zmian