Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XXXII/237/2021 30.06.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXXII/238/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Toporzysko i Zławieś Wielka – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XXXII/237/2021 30.06.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXXII/237/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zławieś Wielka na rok szkolny 2021/2022 Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XXXII/236/2021 30.06.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXXII/236/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Górsk, Przysiek, Zławieś Mała Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XXXII/235/2021 30.06.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXXII/235/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XXXII/234/2021 30.06.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXXII/234/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XXXII/233/2021 30.06.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXXII/233/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2035 Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XXXII/232/2021 30.06.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXXII/232/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2020 rok Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XXXII/231/2021 30.06.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXXII/231/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XXXII/230/2021 30.06.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXXII/230/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zławieś Wielka wotum zaufania Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka XXXI/229/2021 11.06.2021 Obowiązujący Uchwała nr XXXI/229/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 13/2021 30.03.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2020 rok, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, informację o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz informacji o stanie mienia jednostki Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 12/2021 26.03.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 12/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie oferta na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2021 roku. Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 11/2020 26.03.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 11/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla ochotniczych straży pożarnych na 2021 r. Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 10/2020 19.03.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 10/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka w programie „Stop dla smogu 2021″ Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 9/2021 15.03.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Zławieś Wielka w 2021 r. Szczegóły
« 1 2 3 60 61 »