Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 44a/2019 16.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 44a/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 264/3 położonej w miejscowości Pędzewo z gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 44/2019 04.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 43/2019 04.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 43/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku. Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 42/2019 04.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 42/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 41/2019 01.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 40/2019 01.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łążynie Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) 01.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzeni konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łążynie Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 38/2019 28.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie sprzedaży i zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu na nieruchomość stanowiącą własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka oznaczoną nr działki 78/1 położoną w Czarnowie Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 37/2019 28.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 37/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 36/2019 26.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej za rok 2018 Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 35/2019 26.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej za rok 2018 Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 34/2019 26.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Dom Kultury w Górsku za rok 2018 Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 33/2019 26.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie sprzedaży i zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu na nieruchomość stanowiącą własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka oznaczoną nr działki 217/23 położonej w Skłudzewie Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 32/2019 11.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 31/2019 11.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Górsku Szczegóły
« 1 2 3 37 38 »