Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 16/2019 27.03.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru sołtysa Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 15/2019 27.03.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 14/2019 27.03.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 13/2019 27.03.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 12/2019 19.03.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 40/24 położonej w miejscowości Rozgarty do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 11/2019 12.03.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2019 r. Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 10/2019 08.03.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 9/2019 07.03.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 8/2019 05.03.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w Cichoradzu Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 7/2019 05.03.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Zławieś Wielka na lata 2019 – 2021 Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 6/2019 26.02.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 6/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących udzielenia dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka w programie „Stop dla smogu 2019″ Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka III/21/2019 30.01.2019 Obowiązujący Uchwała nr III/21/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2032 Szczegóły
Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka III/20/2019 30.01.2019 Obowiązujący Uchwała nr III/20/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy Zławieś Wielka na 2019 rok Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 5/2019 26.02.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w Gminie Zławieś Wielka Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 4/2019 12.02.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich Szczegóły
« 1 2 3 34 35 »