Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 36/2020 15.07.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 36/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 35/2020 30.06.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 35/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 34/2020 25.06.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 34/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 33/2020 25.06.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 33/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 32/2020 25.06.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 32/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 99/1 położonej w miejscowości Zławieś Mała do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 31/2020 17.06.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 30/2020 17.06.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 30/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 29/2020 17.06.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 29/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 28/2020 17.06.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 28/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie przeniesienia, na rzecz gminy, własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 475/41 położonej w Czarnym Błocie, jako sposób rozliczenia należności opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 27/2020 17.06.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. uchylające Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przeniesienia na rzecz gminy własność nieruchomości oznaczonych jako działki nr 475/39, 475/41 położonych w Czarnym Błocie, jako sposób rozliczenia należności opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 26/2020 21.05.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 26/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 25/2020 19.05.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 25/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 24/2020 09.04.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 23/2020 31.03.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 23/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka 22/2020 27.03.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 22/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonywania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2019 rok, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia jednostki Szczegóły
« 1 2 3 51 52 »