Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
03.03.2020 18.03.2020 Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Górsku Szczegóły
19.02.2020 05.03.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała Szczegóły
14.02.2020 16.03.2020 „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły
12.12.2019 20.12.2019 „Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Zławieś Wielka na rok 2020 – 2021″ Szczegóły
20.11.2019 28.11.2019 „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły
21.10.2019 05.11.2019 Wykonanie prac brukarskich na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
11.10.2019 21.10.2019 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
01.10.2019 17.10.2019 „Przebudowa ulic Młodzieżowa – Krótka w Złejwsi Wielkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Szczegóły
23.04.2019 21.05.2019 Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Przysieku wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, dz. nr 258/1,258/2 Przysiek Szczegóły
20.03.2019 04.04.2019 „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka”. Szczegóły
28.02.2019 11.03.2019 Dostawa tłucznia wapiennego Szczegóły
26.02.2019 14.03.2019 Termomodernizacja budynku ZUK w Rzęczkowie Szczegóły
04.02.2019 22.02.2019 „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka ” – część II (dotyczy tylko zakresu kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń). Szczegóły
04.01.2019 24.01.2019 „Modernizacja – przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły
27.12.2018 22.01.2019 Gmina Zławieś Wielka: „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka ” – część II (dotyczy tylko zakresu kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń). Szczegóły
« 1 2 3 4 »