Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
10.09.2021 27.09.2021 „Wykonanie prac brukarskich na terenie Gminy Zławieś Wielka”. Szczegóły
13.08.2021 20.08.2021 „Dowożenie dzieci do szkół” Szczegóły
02.08.2021 17.08.2021 „Wymiana źródła ogrzewania na gaz w SP Górsk”. Szczegóły
01.07.2021 27.07.2021 Wymiana źródła ogrzewania na gaz w SP Górsk Szczegóły
29.12.2020 04.03.2021 „Asfaltowanie Dróg Gminnych”. Szczegóły
28.12.2020 09.02.2021 „Przebudowa (modernizacja) i remont historycznej części budynku w Złejwsi Wielkiej(stara szkoła) z przebudową i nadbudową sąsiadującego z nią łącznika” Szczegóły
18.12.2020 28.12.2020 Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie gminy Zławieś Wielka Szczegóły
18.12.2020 12.02.2021 „Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Siemoń oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pędzewo”. Szczegóły
16.12.2020 16.02.2021 „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w Rzęczkowie”. Szczegóły
15.12.2020 29.01.2021 „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zławieś Wielka – etap I” Szczegóły
01.12.2020 09.12.2020 „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz: OSP KSRG Toporzysko, OSP Pędzewo”. Szczegóły
01.12.2020 21.12.2020 „Utworzenie Dziennego Domu „Senior +” w Przysieku”. Szczegóły
13.11.2020 18.12.2020 „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zławieś Wielka”. Szczegóły
02.11.2020 17.11.2020 „Utworzenie Dziennego Domu „Senior +” w Przysieku”. Szczegóły
16.10.2020 30.10.2020 „Wykonanie prac brukarskich na terenie Gminy Zławieś Wielka”. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »