Uchwała nr III/25/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Czarnowo

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja III
  • Data podjęcia (podpisania) 30.01.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 22.02.2019
  • Data wejścia w życie 22.02.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 07.02.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym 791
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego III/25/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Czarnowo
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian