Uchwała nr III/43/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia wójtowi realizacji zadania polegającego na złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 65/I/OA/3.4/2018/cz.2 – Gepard II. Dotacja w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny część 2) Strategia rozwoju elektromobilności

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja III
  • Data podjęcia (podpisania) 30.01.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.01.2019
  • Data wejścia w życie 30.01.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego III/43/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie powierzenia wójtowi realizacji zadania polegającego na złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 65/I/OA/3.4/2018/cz.2 - Gepard II. Dotacja w ramach programu priorytetowego GEPARD II - transport niskoemisyjny część 2) Strategia rozwoju elektromobilności
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian