Uchwała nr IV/45/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja IV
  • Data podjęcia (podpisania) 20.03.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2019
  • Data wejścia w życie 09.05.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 24.04.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym 2456
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego IV/45/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. pocz. 1508, 1693, 2192, 2354, 2529 i z 2019 r. poz. 271)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian