Uchwała nr IV/46/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 marca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja IV
  • Data podjęcia (podpisania) 20.03.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2019
  • Data wejścia w życie 09.05.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 24.04.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2457
  • Nr aktu prawnego IV/46/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zmieniające uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192, 2354, 2529 i z 2019 r. poz. 271) w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu) na lata 2019 - 2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian