Uchwała nr VII/73/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja VII
  • Data podjęcia (podpisania) 26.06.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 31.07.2019
  • Data wejścia w życie 31.07.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 16.07.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4088
  • Nr aktu prawnego VII/73/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian