Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 lipca 2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zławieś Wielka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja VIII
  • Data podjęcia (podpisania) 18.07.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.07.2019
  • Data wejścia w życie 24.07.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 23.07.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4171
  • Nr aktu prawnego VIII/76/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zławieś Wielka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 . poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian