Uchwała nr X/83/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2019 w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu

    • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
    • Rok podjęcia (podpisania) 2019
    • Status Obowiązujący
    • Sesja X
    • Data podjęcia (podpisania) 28.08.2019
    • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.08.2019
    • Data wejścia w życie 28.08.2019
    • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
    • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
    • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
    • Nr aktu prawnego X/83/2019
    • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu
    • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)
    • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
    • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian