Uchwała nr XI/88/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 października 2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w centralnej części miejscowości Rzęczkowo, gmina Zławieś Wielka

 

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XI
  • Data podjęcia (podpisania) 23.10.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 13.02.2020
  • Data wejścia w życie 13.02.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 29.01.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 585
  • Nr aktu prawnego XI/86/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w centralnej części miejscowości Rzęczkowo, gmina Zławieś Wielka
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716, 1815) Uchwały nr XXXV/235/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w centralnej części miejscowości Rzęczkowo - gmina Zławieś Wielka, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka, przyjętego Uchwałą nr IX/47/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 października 2011, zmienionego Uchwałą nr XX/116/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 maja 2016 r., zmienionego Uchwałą nr XLVII/326/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 października 2018 r. zmienionego Uchwałą nr VI/60*2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 150 maja 2019 r.
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian