Uchwała nr XI/94/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 października 2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z udzieloną bonifikatą

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XI
  • Data podjęcia (podpisania) 23.10.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 23.10.2019
  • Data wejścia w życie 23.10.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XI/94/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z udzieloną bonifikatą
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r poz. 506, 1309 i 1696) art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6, art. 68 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204, poz. 2348, Dz. . z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 801, 1309, 1589 i 1716) oraz Uchwały nr XXXVII/267/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 1592)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian