Uchwała nr XI/95/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 października 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego do grunt położonego w miejscowości Górsk, gm. Zławieś Wielka na rzecz Skarbu Państwa.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XI
  • Data podjęcia (podpisania) 23.10.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 23.10.2019
  • Data wejścia w życie 23.10.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XI/95/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała nr XI/95/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 października 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego do grunt położonego w miejscowości Górsk, gm. Zławieś Wielka na rzecz Skarbu Państwa.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696) w związku z art. 16 ust.1 usawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r. po. 2204, poz. 2348, Dz. U. z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309 poz. 1589, poz. 1716)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian