Uchwała nr XIII/108/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zławieś Wielka na rok szkolny 2019/2020

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIII
  • Data podjęcia (podpisania) 18.12.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 08.01.2020
  • Data wejścia w życie 08.01.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 24.12.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 7477
  • Nr aktu prawnego XIII/108/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zławieś Wielka na rok szkolny 2019/2020
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1680, 2197 i 2248)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian