Uchwała nr XIII/115/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Toruń

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIII
  • Data podjęcia (podpisania) 18.12.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.12.2019
  • Data wejścia w życie 18.12.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XIII/115/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Toruń
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12, art 74 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 poz. 2268, poz. 1479 i poz. 1722 oraz z 2019 r. poz. 125, poz. 534 i poz 2170) oraz art. 216, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian