Uchwała nr XIV/117/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIV
  • Data podjęcia (podpisania) 29.01.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2020
  • Data wejścia w życie 01.01.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 14.02.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 941
  • Nr aktu prawnego XIV/117/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian