Uchwała nr XLIV/309/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLIV
  • Data podjęcia (podpisania) 02.08.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 02.08.2018
  • Data wejścia w życie 02.08.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XLIV/309/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian