Uchwała nr XLVI/323/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zławieś Wielka na lata 2015-2023

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLVI
  • Data podjęcia (podpisania) 29.08.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.08.2018
  • Data wejścia w życie 29.08.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XLVI/323/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zławieś Wielka na lata 2015-2023
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 208 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian