Uchwała nr XVI/125/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVI
  • Data podjęcia (podpisania) 19.02.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.04.2020
  • Data wejścia w życie 11.03.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 25.02.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1022
  • Nr aktu prawnego XVI/125/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 6j ust. 1 pkt. 1 i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian