Uchwała nr XVIII/138/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Siemoniu

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 30.04.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.05.2020
  • Data wejścia w życie 29.05.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 14.05.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2548
  • Nr aktu prawnego XVIII/138/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Siemoniu
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 89 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248, z 2020 r. poz. 374) po uzyskaniu pozytywnej opinii Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian