Uchwała nr XXI/125/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zławieś Wielka

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXI
  • Data podjęcia (podpisania) 22.06.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 03.08.2016
  • Data wejścia w życie 03.08.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 19.07.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2681
  • Nr aktu prawnego XXI/125/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zławieś Wielka
  • Podstawa prawna wydania Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. po. 446) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu.
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian