Uchwała nr XXV/188/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXV
  • Data podjęcia (podpisania) 28.12.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2021
  • Data wejścia w życie 01.01.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 20.01.2021
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 391
  • Nr aktu prawnego XXV/188/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695 i 1175)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian