Uchwała nr XXVIII/180/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 08.02.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 08.02.2017
  • Data wejścia w życie 08.02.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXVIII/180/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  • Podstawa prawna wydania Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 206 ust. 1-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę "Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian