Uchwała nr XXXI/229/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXI
  • Data podjęcia (podpisania) 11.06.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 11.06.2021
  • Data wejścia w życie 11.06.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXI/229/2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378.) w związku z art. 24 ust. 6 i 24g ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian