Uchwała nr XXXII/236/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Górsk, Przysiek, Zławieś Mała

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXII
  • Data podjęcia (podpisania) 30.06.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 31.07.2021
  • Data wejścia w życie 31.07.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 16.07.2021
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3751
  • Nr aktu prawnego XXXII/236/2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Górsk, Przysiek, Zławieś Mała
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r. poz.713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian