Uchwała nr XXXVIII/261/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2018

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.12.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2018
  • Data wejścia w życie 01.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXVIII/261/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2018
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 1875 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian