Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-01-20 07:36:23 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.28.2019 z dnia 20 stycznia 2020 r. Zławieś Wielka, dnia 20 stycznia 2020 r. BD.6733.28.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.… Szczegóły
2 2020-01-16 15:12:52 Zarządzenie nr 44a/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 264/3 położonej w miejscowości Pędzewo z gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
3 2020-01-16 15:07:20 Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Szczegóły
4 2020-01-16 14:59:06 Zarządzenie nr 43/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku. Szczegóły
5 2020-01-16 14:48:12 Zarządzenie nr 42/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
6 2020-01-16 13:27:12 Zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku Szczegóły
7 2020-01-16 12:58:06 Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łążynie Szczegóły
8 2020-01-15 11:23:57 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.1.2020 z dnia 15.01.2020 r.  Zławieś Wielka, dnia 15 stycznia 2020 r. BD.6733.1.2020 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy… Szczegóły
9 2020-01-15 09:49:34 Inspektor Ochrony Danych Inspektor Ochrony Danych Robert Bagiński tel.: 56 674 13 11 e-mail: Szczegóły
10 2020-01-09 07:14:15 STAWKI PODATKU NA ROK 2020 PODATEK ROLNY Podatek rolny dla gospodarstw rolnych stawka 140,90 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego stawka 281,80 zł za 1 ha fizyczny. Uchwała Nr XII/97/2019… Szczegóły
11 2020-01-07 13:49:28 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.1.2020 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Zławieś Wielka, dnia 7 stycznia 2020 r. OBWIESZCZENIE nr RL.6220.1.2020 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.… Szczegóły
12 2020-01-07 08:56:44 Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzeni konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łążynie Szczegóły
13 2020-01-02 15:09:36 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.22.2019 Zławieś Wielka, dnia 24 grudnia 2019 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.22.2019 o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego… Szczegóły
14 2019-12-31 14:12:24 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Szczegóły
15 2019-12-20 12:57:40 Petycja z 02.12.2019 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Mieszkańcy i Właściciele 2. Przedmiot petycji:… Szczegóły
« 1 2 3 4 120 121 122 »