Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-10-01 13:54:45 OBWIESZCZENIE RL.6151.2.2020 o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Zławieś Wielka, 1 października 2020r. OBWIESZCZENIE  RL.6151.2.2020 Działając na podstawie art. 42ab ust. 2  ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie /Dz. U. z 2020 poz. 67/, podaje do… Szczegóły
2 2020-10-01 08:04:57 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.13.2020 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Zławieś Wielka, dnia 28 września 2020r. OBWIESZCZENIE nr RL.6220.13.2020 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
3 2020-09-29 10:03:19 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy Zławieś Wielka (w części dot. m. Toporzysko) oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmienianego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka. 29 września 2020 r.     WÓJT GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy Zławieś Wielka (w części dot. m. Toporzysko) oraz… Szczegóły
4 2020-09-29 09:59:29 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka (w części). 29 września 2020 r.     WÓJT GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA OBWIESZCZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka (w części). Na podstawie art. 11… Szczegóły
5 2020-09-25 12:04:30 Sesja Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25.09.2020 r. https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1354/rada-gminy-zlawies-wielka.htm Szczegóły
6 2020-09-23 15:03:06 Ogłoszenie o XXII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 25 września 2020 r. o godz. 12ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XXII sesja Rady Gminy zwołana w… Szczegóły
7 2020-09-23 12:02:36 Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza I ustny przetarg ograniczony lokalu użytkowego     Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza I ustny przetarg ograniczony lokalu użytkowego Lp. Położenie Nr lokalu/ działki Pow. m²/(ha) Cena wywoławcza z VAT Wadium Nr księgi wieczystej Przeznaczenie 1. Toporzysko… Szczegóły
8 2020-09-23 10:26:46 Obwieszczenie GD.ZUZ.5.421.172.2019.MT Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Szczegóły
9 2020-09-22 08:21:44 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA BD.6733.18.2020 o wydaniu decyzji Zławieś Wielka, dnia 21 września 2020 r. BD.6733.18.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), oraz w… Szczegóły
10 2020-09-22 08:18:11 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA BD.6733.17.2020 o wydaniu decyzji Zławieś Wielka, dnia 21 września 2020 r. BD.6733.17.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), oraz w… Szczegóły
11 2020-09-21 11:45:17 Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2012 r. Szczegóły
12 2020-09-18 10:36:33 Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2012 r. Szczegóły
13 2020-09-18 10:14:28 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - UNIEWAŻNIONY INFORMACJA  o UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Z powodu zaistniałej niezgodności prawnej Wójt Gminy Zławieś Wielka unieważnia I ustny przetarg nieograniczony dotyczący działki nr 426/1  o pow. 0,44 ha, Górsk, Nr  KW TO1T/00044720/3, … Szczegóły
14 2020-09-18 09:57:22 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.10.2020 Zławieś Wielka, dnia 17 września 2020 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.10.2020 o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy… Szczegóły
15 2020-09-17 12:48:04 Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
« 1 2 3 4 154 155 156 »