Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1756 2016-04-13 13:09:30 Uchwała nr XVII/101/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Zławieś Wielka oraz planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
1757 2016-04-13 12:42:27 Uchwała nr XVII/100/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałym w Gminie Zławieś Wielka, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach. Szczegóły
1758 2016-04-13 12:37:19 Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie utworzenia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych w Gminie Zławieś Wielka Szczegóły
1759 2016-04-13 12:31:55 Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 lutego 2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Zławieś Wielka w 2016 roku. Na podst. art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 . poz. 1515 z późn. zm.) art. 15 ust. 2a, 2b i… Szczegóły
1760 2016-04-13 12:04:59 Zarządzenie nr 7/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 lutego 2016 w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Starym Toruniu Na podst. art. 30 ust. 1. i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),… Szczegóły
1761 2016-04-13 12:03:42 Zarządzenie nr 6/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 lutego 2016 w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonych w Rzęczkowie Na podst. art. 30 ust. 1. i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),… Szczegóły
1762 2016-04-13 11:38:57 Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 lutego 2016 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok. Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz 1515) oraz art. 257 ustawy z… Szczegóły
1763 2016-04-13 11:36:41 Zarządzenie nr 4/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 lutego 2016 w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka Na podst. art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca z 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art.… Szczegóły
1764 2016-04-13 11:35:33 Zarządzenie nr 3/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 lutego 2016 w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonych w Rozgartach Na podst. art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)… Szczegóły
1765 2016-04-13 11:34:08 Zarządzenie nr 2/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 lutego 2016 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Na podst. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 8 ust.… Szczegóły
1766 2016-04-13 11:23:46 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 59 położonej w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działki nr 102/9 położonej w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka WÓJT GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA 23 marca 2016 r. OBWIESZCZENIE   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 59 położonej w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działki… Szczegóły
1767 2016-04-13 11:22:28 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 59 położonej w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działki nr 102/9 położonej w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka     WÓJT GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA 23 marca 2016 r. OBWIESZCZENIE   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 59 położonej w miejscowości Czarne Błoto oraz dla… Szczegóły
1768 2016-04-13 11:20:39 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Stary Toruń – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania     WÓJT GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA 23 marca 2016 r. OBWIESZCZENIE   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Stary Toruń – gmina Zławieś Wielka… Szczegóły
1769 2016-04-13 11:05:22 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łążynie jest czynny w każdą sobotę w godzinach od 9.00 do 13.00 Szczegóły
1770 2016-04-13 11:02:43 Usługi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów  W dniu 18 grudnia 2014 r. Rada Gminy Zławieś Wielka podjęła uchwałę Nr III/8/2014 w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Zławieś Wielka w zakresie odbierania odpadów komunalnych… Szczegóły
« 1 2 3 115 116 117 118 119 120 121 122 »