Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1786 2017-04-25 09:49:44 Sprawozdanie O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2017 Szczegóły
1787 2017-04-24 07:52:21 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów Zławieś Wielka, dnia 20 kwietnia 2017 r.   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów   Wójt Gminy Zławieś Wielka, działając na podstawie art. 21 ust.4… Szczegóły
1788 2017-04-21 07:56:36 Obwieszczenie BD.6733.2.2017 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa zbiornika p.poż. oraz dojazdu do zbiornika o. poż., dz. nr 3211/14, Czarne Błoto Zławieś Wielka, dnia 14 kwietnia 2017 r. BD.6733.2.2017   OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO   dla przedsięwzięcia polegającego na budowie… Szczegóły
1789 2017-04-21 07:48:40 Obwieszczenie BD.6733.1.2017 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym, dz. nr 74, Rozgarty Zławieś Wielka, dnia 14 kwietnia 2017 r. BD.6733.1.2017  OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla przedsięwzięcia polegającego na budowie na budowie… Szczegóły
1790 2017-04-21 07:36:17 Decyzja RL.6220.1.2017 umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa ścieżki Rowerowej Toruń - Górsk Zławieś Wielka dnia 13 kwietnia 2017 r. RL.6220.1.2017 DECYZJA o umorzeniu postępowania Na podstawie art. 104 i 105 § 1  ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23… Szczegóły
1791 2017-04-19 15:11:34 Zarządzenie nr 25/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przyznania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka Szczegóły
1792 2017-04-19 11:22:35 „Rozbudowa z przebudową Przedszkola Gminnego w Złejwsi Małej” Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.zlawies.pl/ Ogłoszenie nr 68471 - 2017 z dnia 2017-04-19 r. Zławieś Wielka: „Rozbudowa z przebudową Przedszkola Gminnego… Szczegóły
1793 2017-04-19 09:11:09 Zarządzenie nr 24/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Górsku oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Siemoniu Szczegóły
1794 2017-04-19 09:04:02 Zarządzenie nr 23/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2017 r. Szczegóły
1795 2017-04-19 08:53:19 Zarządzenie nr 22/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżet Gminy Zławieś Wielka na 2017 r. Szczegóły
1796 2017-04-19 08:45:32 Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka Szczegóły
1797 2017-04-19 08:33:40 Zarządzenie nr 20/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 128/5 położonej w miejscowości Stary Toruń do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
1798 2017-04-19 08:05:14 Zarządzenie nr 19/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia regulaminu naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą "Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka w ramach Osi priorytetowej 3, działanie 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego 2014-2020 Szczegóły
1799 2017-04-19 07:57:13 Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 127/6 położonej w miejscowości Stary Toruń do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
1800 2017-04-19 07:53:14 Zarządzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 127/6 położonej w miejscowości Stary Toruń do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
« 1 2 3 117 118 119 120 121 122 123 154 155 156 »