Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1786 2016-04-12 14:36:18 Ogłoszenie o XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Zławieś Wielka Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 1 kwietnia 2016 r. o godz. 14ºº w Świetlicy Integracyjnej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28 (siedziba GOPS) odbędzie się nadzwyczajna XIX sesja Rady… Szczegóły
1787 2016-04-12 13:13:33 RIO - opinie na 2016 rok Szczegóły
1788 2016-04-12 12:59:54 Władze Gminy Zławieś Wielka Wójt Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka pokój nr 23 - I piętro, tel. 56 678-09-13 przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w każdy wtorek w… Szczegóły
1789 2016-04-12 12:58:42 Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Kierownik Referatu Marzena Kuzera - 56 674 13 46 Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych Małgorzata Dusza - 56 674 13 45 Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych Karolina Kowalska - 56 674 13… Szczegóły
1790 2016-04-12 12:55:18 Referat Rozwoju i Promocji Zastępca Wójta Krzysztof Rak - 56 674 13 28 Stanowisko ds. przygotowania inwestycji  i zamówień publicznych Piotr Grodzki - 56 674 13 35 Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy EU Monika Ryngwelska… Szczegóły
1791 2016-04-12 12:53:51 Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Kierownik Referatu Joanna Sucharska - 56 674 13 33 Stanowisko ds. gospodarki gruntami Krzysztof Bruzdowski - 56 674 13 47 Stanowisko ds. gospodarki gruntami Władysława Piotrowska - 56 674 13… Szczegóły
1792 2016-04-12 12:52:26 Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Sekretarz Gminy Grażyna Krystosiak - 56 674 13 22 Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Kamila Andrzejewska - 56 674 674  13 11 Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i jej organów Sylwia… Szczegóły
1793 2016-04-12 12:50:19 Referat Finansowy Skarbnik Gminy Justyna Brzozowska - 56 674 13 31 Zastępca Skarbnika Joanna Chacińska - 56 674 13 30 Główny Księgowy Jednostek Oświatowych Krystyna Kleibor - 56 674 13 32 Stanowisko… Szczegóły
1794 2016-04-12 12:48:08 Referat Akt Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności Kierownik USC Katarzyna Cimoch 56 674 13 51 Stanowisko ds. ewidencji ludności i spraw socjalnych Karolina Majewska  56 674 13 51 Szczegóły
1795 2016-04-12 12:36:35 Uchwała nr XVI/88/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 r. Szczegóły
1796 2016-04-12 08:51:46 Petycja z dnia 18 marca 2016 r. 1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): Szulc-Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051… Szczegóły
1797 2016-03-24 15:05:35 Informacja o petycjach Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i… Szczegóły
1798 2016-02-16 09:22:18 Sprawozdanie O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za 2015 Kwartał I Rb-27s I kwartał 2015 Rb-28s I kwartał 2015 Rb-N I kwartał 2015 Rb-NDS I kwartał 2015 RBZ I kwartał 2015 Kwartał II Rb-27s II kwartał 2015 Rb-28s II… Szczegóły
1799 2016-02-09 14:00:10 Postanowienie RL.6220.13.3.2015 brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Pędzewo (365/42)” Zławieś  Wielka, dnia 19 stycznia 2016r. RL.6220.13.3.2015 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z… Szczegóły
1800 2016-02-09 13:52:24 Postanowienie RL.6220.12.3.2015 brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - zasilenie w wodę i odprowadzenie ścieków z terenu gminy Zławieś Wielka  Zławieś  Wielka, dnia 12 stycznia 2016r. WÓJT GMINY Zławieś Wielka powiat toruński RL.6220.12.3.2015 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.Dz. U.… Szczegóły
« 1 2 3 117 118 119 120 121 122 »