Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
31 2019-12-10 09:38:02 Protokół z IX sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 sierpnia 2019 r. Szczegóły
32 2019-12-10 08:42:22 Zaświadczenie uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia Szczegóły
33 2019-12-09 09:08:51 O G Ł O S Z E N I E o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
34 2019-12-09 08:50:43 Obwieszczenie Starosty Toruńskiego znak AB.6740.9.263.2019.BP z dnia 3 grudnia 2019 r. Obwieszczenie Starosty Toruńskiego znak AB.6740.9.263.2019.BP z dnia 3 grudnia 2019 r. Szczegóły
35 2019-12-06 13:54:05 Protokół z VIII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 lipca 2019 r. Szczegóły
36 2019-12-06 13:52:31 Protokół z VII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. Szczegóły
37 2019-12-06 13:50:22 Protokół z VI sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 maja 2019 r. Szczegóły
38 2019-12-06 13:48:57 Protokół z V sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 kwietnia 2019 r. Szczegóły
39 2019-12-06 11:31:26 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.21.2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.   Zławieś Wielka, dnia 5 grudnia 2019 r. BD.6733.21.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), oraz… Szczegóły
40 2019-12-06 11:16:31 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.23.2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. Zławieś Wielka, dnia 5 grudnia 2019 r. BD.6733.23.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.… Szczegóły
41 2019-12-04 11:21:41 Zarządzenie nr 37/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok Szczegóły
42 2019-12-04 11:09:38 Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej za rok 2018 Szczegóły
43 2019-12-04 11:06:55 Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej za rok 2018 Szczegóły
44 2019-12-04 11:03:26 Zarządzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Dom Kultury w Górsku za rok 2018 Szczegóły
45 2019-12-04 10:58:51 Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie sprzedaży i zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu na nieruchomość stanowiącą własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka oznaczoną nr działki 217/23 położonej w Skłudzewie Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 120 121 122 »