Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
46 2019-12-04 10:46:11 Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Zławieś Wielka Szczegóły
47 2019-12-04 10:39:54 Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Górsku Szczegóły
48 2019-12-02 08:24:43 Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łążynie Szczegóły
49 2019-12-02 08:11:11 Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Zławieś Wielka w 2019 r. Szczegóły
50 2019-11-29 07:39:36 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.26.2019 z dnia 25.11.2019 r. Zławieś Wielka, dnia 25 listopada 2019 r. BD.6733.26.2019 OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: stacji bazowej… Szczegóły
51 2019-11-28 14:56:54 Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok Szczegóły
52 2019-11-28 14:48:10 Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia stanu pogotowia powodziowego Szczegóły
53 2019-11-28 14:34:11 Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Górsku   Szczegóły
54 2019-11-28 14:26:41 Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łążynie Szczegóły
55 2019-11-28 14:13:05 Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 40/23 położonej w miejscowości Rozgarty do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
56 2019-11-28 10:15:27 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców w budynku nr 10 w miejscowości Górsk Wójt Gminy Zławieś Wielka podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3 przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie Na… Szczegóły
57 2019-11-27 15:02:27 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.17.2019 Zławieś Wielka, dnia 27 listopada 2019r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.17.2019 Na podstawie: • art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu… Szczegóły
58 2019-11-27 12:30:47 Obwieszczenie o trzeciej licytacji nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Czarne Błoto Czarne Błoto Szczegóły
59 2019-11-25 12:41:09 Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy Szczegóły
60 2019-11-25 12:35:14 Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 120 121 122 »