Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 marca 2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rzęczkowie

Na podst. art. 5c pkt 2 i art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (D. U. z 2010 r. nr 60 poz. 373 z późn. zm.).

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 07.03.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 07.03.2016
  • Data wejścia w życie 07.03.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 14/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rzęczkowie
  • Podstawa prawna wydania Na podst. art. 5c pkt 2 i art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (D. U. z 2010 r. nr 60 poz. 373 z późn. zm.).
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian