Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 marca 2016 w sprawie określenia ostatecznej wysokości dotacji przysługującej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka

Na podst. art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 90 ust. 2b i 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) oraz uchwały nr XI/70/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Zławieś Wielka.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 11.03.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 11.03.2016
  • Data wejścia w życie 11.03.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 16/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie określenia ostatecznej wysokości dotacji przysługującej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka
  • Podstawa prawna wydania Na podst. art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 90 ust. 2b i 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) oraz uchwały nr XI/70/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Zławieś Wielka.
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian