Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie przyznania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Zławieś Wielka

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 04.03.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 04.03.2020
  • Data wejścia w życie 04.03.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 17/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie przyznania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Zławieś Wielka
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie §4 ust. 15 Regulaminu przyznawania stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Zławieś Wielka, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały XII/100/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczególnych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych w Gminie Zławieś Wielka, form i zakresu tej pomocy orz trybu postępowania w tych sprawach
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian