Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zławieś Wielka w 2016 roku.

Na podst. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz 1515 z późn. zm.), art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 15 ust. 1 i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt 4 Załącznika do uchwały nr XV/73/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 16.03.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.03.2016
  • Data wejścia w życie 16.03.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 18/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zławieś Wielka w 2016 roku.
  • Podstawa prawna wydania Na podst. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz 1515 z późn. zm.), art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 15 ust. 1 i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt 4 Załącznika do uchwały nr XV/73/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016.
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian