ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2019 roku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian