Zarządzenie nr 23/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w Gminie Zławieś Wielka w 2018 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian