Zarządzenie nr 30/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans stopień nauczyciela mianowanego

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 22.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 22.06.2018
  • Data wejścia w życie 22.06.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 30/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
  • Podstawa prawna wydania W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans stopień nauczyciela mianowanego
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian