Zarządzenie nr 3/2016 Kierownika Urzędu Gminy z dnia 30 marca 2016 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2015 rok, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia jednostki.

Na podst. art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 30.03.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.03.2016
  • Data wejścia w życie 30.03.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotczy
  • Nr aktu prawnego 3/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2015 rok, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia jednostki.
  • Podstawa prawna wydania Na podst. art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian